FAQ

Hvorfor kjøpe på Den franske riviera?

Frankrike er et politisk stabilt land med en balansert økonomi. ”La Côte d’Azur” som sydøstkysten heter, er på mange måter Europas svar på California. Området er både sofistikert og upretensiøst. Det er rom for både liv og røre, ro, stil og sjarm, med andre ord, variasjon. Fra Middelhavets strender er det kort vei til Alpene og skimuligheter. Kulturhistorie, tradisjoner for det kulinariske og et herlig klima er vesentlige ingredienser i det som gir høy livskvalitet. En stor internasjonal flyplass gjør Nice til et meget fremkommelig reisemål.

Når på året bør jeg besøke området med henblikk på boligkjøp?

Generelt sett er det et helårsmarked for kjøp av eiendom på Den franske riviera. Skulle vi trekke frem ett unntak, måtte det være august, som er den store feriemåneden for franskmenn. Da holder mange meglerkontorer stengt og dessuten er mange eiendommer vanskeligere å besøke, p.g.a. den utstrakte utleieaktiviteten som pågår akkurat da. Desember er også en periode av året med mer begrenset aktivitet. Fra påsketider frem til sommeren, kan det derimot sies å være flere kjøpere i markedet enn det ellers er i året, men statistisk sett er ikke det sydfranske eiendomsmarkedet spesielt sesongbetont.

Hvordan skal man tolke prisen på en eiendom?

Svaret avhenger til dels om eiendomsmegler(e) er involvert i prosessen eller ei. Dersom eiendommen frembys av en privat eier, kan prisen ofte reflektere eierens ønsker mer enn markedsrealitetene; Følgelig kan det i virkeligheten være et mer reelt prutningsmonn i et slikt tilfelle. Dersom eiendomsmeglere er involvert (oftest har flere meglere fått i oppdrag å selge en gitt eiendom), vil profesjonaliteten og markedsmekanismen gjøre at den fastsatte prisen som regel er mer realistisk (lavere). Det er alltid interessant å finne ut hvor lenge en eiendom har vært til salgs og hvilke eventuelle priskorreksjoner som har blitt foretatt. Man bør videre merke seg at det ikke er praksis for budrunder i Frankrike.

Hvilke tilleggskostnader må man gjøre regning med?

Ved et eiendomskjøp vil engangsavgifter til den franske stat kreves inn av en notar (dokumentavgift, tinglysningsgebyr osv.). For en bolig som er ny eller under oppføring, vil avgiften være ca. 2,5% av kjøpesummen. I annenhåndsmarkedet er notarkostnaden mellom 7 og 8% av kjøpesummen, med en svak degressiv sats for større beløp. Hvert år betales to skatter til den franske stat : ”Taxe foncière” - varierer fra en kommune til en annen. Den pålegges eieren av eiendommen pr 1. januar hvert år og innbetales mellom september og november. Den er basert på 50 % av estimert leieverdi og følger den lokale leieindeksen. ”Taxe d’habitation” - pålegges alle som pr 1. januar i året benytter en møblert bolig som sekundærbolig. Skatten kreves i årets siste kvartal og den er basert på eiendommens utleieverdi slik den fastsettes av skattemyndighetene (på grunnlag av opplysninger fra eieren om eiendommens størrelse, beliggenhet osv.) Begge disse eiendomsskattene er like for franskmenn og utlendinger. 

Du finner mer informasjon under: "Avgifter, skatter og finansiering"

Hvordan velger jeg notar?

En fransk notar er en juristutdannet spesialist innen sivilrett og eiendomsrett med offentlig løyve. Notaren er videre en obligatorisk og partsnøytral aktør som bevitner kjøpekontrakten i enhver fransk eiendomstransaksjon. Som oftest vil selgers megler anbefale en felles notar. Det er imidlertid ikke fordyrende å utnevne egen notar idet notarene deler fasthonoraret seg imellom. En egen notar kan komme til å gjøre nyttige observasjoner for at handelen skal bli vel tilrettelagt for deg som kjøper. AAA Riviera bruker håndplukkede notarer som har erfaring i å bistå skandinaver. Notaren velges ut med utgangspunkt i geografisk område.

Kan jeg ta opp et boliglån med pant i den franske eiendommen?

AAA Riviera har med omhu valgt ut enkelte franske og internasjonale banker som har god erfaring med å håndtere skandinaviske låntakere. Det franske bankvesenet er imidlertid beryktet for sitt lite fleksible og tungrodde system, men til gjengjeld er de ofte meget konkurransedyktige. Avhengig av lånebeløp og låntakers alder kan bankene kreve en helseundersøkelse i forbindelse med den obligatoriske livsforsikringen som kreves ved låneopptak. Annuitetslån på 70% av kjøpesummen er svært vanlig. Alternativt kan AAA Riviera henvise til utvalgte skandinaviske banker som er mer smidige, som også tar pantesikkerhet i eiendommen i Frankrike, samt tilbyr avdragsfrie perioder. M.a.o. har vi et utvalg banker som kan tilby ulike type lånetilbud tilpasset kundens spesifikke behov.

Hvordan er sikkerheten på Den franske riviera?

Man er ikke mindre trygg her enn i andre kosmopolitiske miljøer. Personrisiko er ubetydelig. Det finnes imidlertid forhåndsregler som bør tas ad notam:

  • Bilen låses alltid, selv for korte ærender
  • Man legger ikke noe igjen synlig i bilen. Utenlandsregistrerte biler er mer ”attraktive” enn lokalregistrerte 
  • Står en eiendom ubebodd i lengre perioder, bør den ikke inneholde verdisaker (dessuten er det vanskelig å forsikre enkelte verdisaker) 
  • Boligen bør være utrustet med solide låser og gjerne alarm
  • Selv om man selv er tilstede i eiendommen, bør verdisaker låses ned
  • Man bør skaffe seg kjennskap til byer / strøk som er mer ”utsatt” og unngå disse stedene

Er kvadratmeterpris en god indikator for å evaluere en leilighet?

Hvis en statistisk gjennomsnittlig kvadratmeterpris skal ha en viss nytteverdi er det viktig at den er så lokal som mulig da det er store prisforskjeller fra en (lands)by til en annen og fra ett kvartal til et annet. Men snittprisene reflekterer ikke de store avvik som eksisterer innen et samme område, ei heller det faktum at ett- og fireroms leiligheter er mangelvare i forhold til to- og treroms leiligheter. Videre kan hver enkel eiendoms verdi etableres som en funksjon av en rekke kriterier: Størrelse, antall rom, etasje, terrasse/ balkong, himmelretning (vendt mot sjø, gate eller mot gården), standard på leilighet og bygg, fasiliteter (garasje, heis, pool, vaktmestertjenester), strøkets attraktivitet, utleiepotensial etc. Følgelig er det viktig at lokal ekspertise (som har referansepunkter i salg i nærmiljøet) har vært involvert i evalueringen.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.