Proces zakupu

Proces zakupu nieruchomości rozpoczyna się w momencie, gdy rozważasz zakup nieruchomości w naszym pięknym regionie. Niezależnie od tego, czy chcesz tu mieszkać przez cały rok, przyjechać na wakacje, czy zainwestować w nieruchomość na wynajem. Proces od A do Z jest bardzo różny w zależności od kraju. Dla niektórych istnieje również bariera językowa i brak wiedzy na temat lokalnego rynku i jego różnych dzielnic. Przed podpisaniem aktu notarialnego w obecności notariusza i przeniesieniem tytułu własności należy przejść przez kilka etapów.

10 etapów procesu zakupu

Aby dowiedzieć się więcej o tych krokach, kliknij je.

1) Określenie kryteriów

Ten krok może wydawać się oczywisty, ale niemniej ważny i powinien być traktowany z dużą ostrożnością. Kryteria wyszukiwania należy zdefiniować zwięźle i szczegółowo, aby ograniczyć pole wyszukiwania i sprawić, że proces selekcji będzie łatwy w zarządzaniu i wydajny.

2) Określenie sposobu finansowania

Przedstawienie bankowi wniosku o zawarcie "umowy zasadniczej" przed podjęciem decyzji o zakupie nieruchomości będzie bardzo przydatne później, gdy wejdziesz w fazę negocjacji dotyczących zakupu nieruchomości.

3) Wyszukiwanie i wybór nieruchomości do odwiedzenia

Ten etap poszukiwań jest żmudny, ponieważ jest czasochłonny i wymaga dużej wiedzy. Liczba portali nieruchomościowych i innych mediów, które zamieszczają ogłoszenia o nieruchomościach jest imponująca, nie wspominając o innych źródłach, które istnieją, aby znaleźć nieruchomość swoich marzeń, od osób prywatnych, deweloperów, innych agencji nieruchomości lub źródeł.

4) Oceń i sprawdź nieruchomość, którą chcesz kupić

Odwiedź wystarczającą liczbę nieruchomości, aby móc porównać i ocenić cenę wywoławczą z ceną rynkową. 

W przypadku nieruchomości z drugiej ręki, nieruchomość jest kupowana "w takim stanie, w jakim jest", więc dobrym pomysłem jest sprawdzenie, czy wszystkie ważne elementy są w dobrym stanie technicznym. Możliwe jest jednak zamówienie (na własny koszt) przeglądu technicznego nieruchomości, jeśli konieczne jest sprawdzenie aspektów strukturalnych. Przeanalizuj dokumenty dotyczące nieruchomości (diagnostyka) i współwłasności (jeśli dotyczy). Należy zasięgnąć informacji w wydziale planowania przestrzennego urzędu miasta, aby upewnić się, że nie istnieją żadne czynniki, które mogłyby negatywnie wpłynąć na nieruchomość, której zakup rozważasz (służebności drogowe, zasady dotyczące strefy, przyszłe konstrukcje itp.)

5) Oferta kupna

Dobrze sporządzona oferta zakupu jest ważna dla zapewnienia, że sprzedaż zostanie zablokowana na Twoją korzyść. Musi ona zawierać finansowanie zakupu, wszelkie zastrzeżenia i być zwięzła pod względem daty ważności i daty podpisania umowy sprzedaży.

6) Wybór notariusza (notariuszy)

Notariusz odgrywa istotną rolę w każdej transakcji, ponieważ jest świadkiem podpisania aktu notarialnego i przeniesienia tytułu własności. Każda ze stron ma prawo wyznaczyć "swojego" notariusza bez wpływu tej decyzji na ostateczny koszt. Wybór ten jest jednak ważny dla nabywcy z innych powodów (omówionych w punkcie 8). Z drugiej strony, w przypadku zakupu nieruchomości w nowym budynku, zwyczajowo korzysta się z usług tego samego notariusza co deweloper (choć nie jest to obowiązkowe).

7) Przedwstępna umowa kupna-sprzedaży

Ta pierwsza wiążąca umowa jest sporządzana albo przez agenta nieruchomości, albo przez notariusza kupującego (jeśli ten ostatni znajduje się w departamencie, w którym znajduje się nieruchomość). Zawiera ona:

  • tożsamość kupującego(-ych) i sprzedającego(-ych)
  • opis sprzedawanej nieruchomości wraz z wszelkimi badaniami technicznymi i innymi wymaganymi dokumentami
  • cenę, opłaty negocjacyjne za zlecenie sprzedaży i finansowanie
  • wszelkie zastrzeżenia i klauzule zawieszające, w szczególności termin uzyskania kredytu (zwykle 2 miesiące po podpisaniu umowy sprzedaży) 
  • depozyt, który należy wpłacić w celu potwierdzenia zamiaru zakupu
  • okres odstąpienia na korzyść kupującego zgodnie z "prawem SRU" (do 10 dni po podpisaniu) 
  • Data "acte authentique" (ostatecznego podpisania umowy w obecności notariusza)

Wiele gmin posiada prawo pierwokupu. Po podpisaniu umowy sprzedaży gminy te mają 2 miesiące na przedstawienie swojego stanowiska w sprawie tego prawa, co częściowo wyjaśnia opóźnienie między dwiema umowami.

8) Jak zorganizować własność?

Rolą notariusza nie jest jedynie weryfikacja i sporządzenie ostatecznej umowy oraz obsługa środków zaangażowanych w transakcję. Umiejętności i chęci notariusza dają mu możliwość odegrania innej roli, a mianowicie doradcy w bardzo ważnej kwestii: Jak zorganizować własność? Pytanie to jest zbyt często zaniedbywane, ponieważ zakup nieruchomości bez uwzględnienia aspektów prawa cywilnego i podatkowego może mieć poważne konsekwencje w przyszłości. W związku z tym zdecydowanie zalecamy naszym klientom przeanalizowanie dostępnych opcji w tym zakresie przy wsparciu notariusza.

9) Akt sprzedaży i przekazanie kluczy

Po zawarciu przedwstępnej umowy kupna-sprzedaży, ostateczny akt sprzedaży jest podpisywany w obecności notariusza 2-3 miesiące później. Notariusz przeprowadzi wcześniej szczegółowe badania dotyczące danej nieruchomości (kredyty hipoteczne, informacje o planach zagospodarowania przestrzennego itp.) Francuski proces administracyjny jest długi, ale dokładny i uspokajający dla kupującego. Notariusz kupującego sporządza ostateczny akt notarialny. Pozostała część ceny sprzedaży (w przypadku nieruchomości nowo wybudowanych, zgodnie z określonym harmonogramem), a także opłaty rejestracyjne i opłaty notarialne są uiszczane za pośrednictwem konta notariusza.

"Frais d'acte" w przypadku nieruchomości używanych, płatne przez kupującego, wynoszą od 7 do 8% ceny zakupu lub więcej w zależności od tego, czy masz kredyt hipoteczny. Opłaty obejmują podatki od przeniesienia własności pobierane przez gminę, departament i państwo. W przypadku zakupu nowego budynku, patrz poniżej.

Przed podpisaniem aktu notarialnego środki muszą zostać wpłacone na konto notariusza. Następnie notariusz obliczy proporcjonalny podatek od nieruchomości i wszelkie opłaty z tytułu współwłasności. Podpisy sprzedających i kupujących mogą zostać złożone przez pełnomocnika w kancelarii notarialnej. Jednakże, jeśli jesteś obecny i nie mówisz po francusku, będziesz zobowiązany do wynajęcia tłumacza.

10) Po przekazaniu kluczy

Notariusz informuje stowarzyszenie współwłasności (jeśli dotyczy) i służby publiczne o sprzedaży. Należy uregulować opłaty za wodę, prąd, gaz, Internet, ubezpieczenie itp. Otwarcie francuskiego konta bankowego ułatwi dokonywanie poleceń zapłaty za różne rachunki.

Nasz katalog nieruchomości na sprzedaż

Nowy budynek

Proces zakupu domu lub mieszkania w budowie jest inny. Po pierwsze, kupujący podpisuje umowę rezerwacyjną i wpłaca depozyt w wysokości od 0% do 5%, w zależności od postępu prac i daty dostawy. Środki te są niedostępne i nie podlegają rozliczeniu do momentu podpisania umowy sprzedaży. Umowa rezerwacyjna może zostać sporządzona bez obecności notariusza. Umowa zawiera szczegółowy opis nieruchomości. Umowa może zawierać warunek zawieszający związany z uzyskaniem kredytu, a także wszelkie inne warunki prawne, na podstawie których kupujący może odstąpić od zakupu.

W zależności od postępu budowy w momencie rezerwacji, kupujący może spersonalizować nieruchomość, wybierając kolory, płytki, kuchnie i wyposażenie łazienek.

Kolejnym krokiem jest podpisanie ostatecznego aktu sprzedaży, który określa poszczególne etapy budowy, dostawę, gwarancje i inne warunki. Projekt aktu notarialnego jest przekazywany sprzedającemu z odpowiednim wyprzedzeniem przed jego podpisaniem przed notariuszem. Następnie płatności są dokonywane zgodnie z postępem każdego etapu budowy. Pozostała kwota (często 5%) jest płatna po zakończeniu budowy i przekazaniu kluczy.

Zakup z AAA Riviera

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują tu polityka prywatności oraz warunki korzystania od Google.